Esdal NieuwsFAQ

Kerndirectie

Het Esdal College heeft een kerndirectie, bestaande uit twee leden:

  • de heer L.M.M. Kooistra, directeur/bestuurder
  • mevrouw M.A.A. Kolker, lid kerndirectie