Esdal NieuwsFAQ

Keuzebegeleiding

In het derde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de profiel- en vakkenkeuze in het vierde leerjaar. Dit keuzeproces wordt ondersteund door een capaciteitenonderzoek. De leerlingen worden hierin begeleid door de eigen klassenmentor. Wanneer leerling en mentor er niet uitkomen, kan hulp van de schooldecanen ingeroepen worden. De mentoren en decanen begeleiden de leerlingen in het examenjaar bij de keuze van een vervolgstudie. Zowel in de derde klassen als in het examenjaar organiseren wij hierover ook voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders/verzorgers.