Esdal NieuwsFAQ

Klankbordgroepen (locatie Oosterstraat)

In alle leerjaren functioneren klankbordgroepen van leerlingen. Tijdens de bijeenkomsten van de klankbordgroepen gaan de teamleiders en/of leerjaarcoördinatoren in gesprek met de leerlingen over alle mogelijke onderwerpen die met school te maken hebben. Op die manier kunnen de leerlingen hun mening geven over onderwijszaken maar ook over meer praktische zaken waar de leerlingen tegenaanlopen.