Esdal NieuwsFAQ

Klankbordgroepen

In alle leerjaren functioneren klankbordgroepen van leerlingen. Zij bieden de school een platform om de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenbegeleiding en de activiteiten voor leerlingen te bespreken.