Esdal NieuwsFAQ

Kwaliteit, keuze en talent

Kwaliteit
De wereld waarin wij leven is de laatste jaren sterk veranderd. Denk maar aan de opkomst van de nieuwe (sociale) media: computer, iPad, mobiele telefoon, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube etc. Ze zijn niet meer weg te denken en zijn van grote invloed op de manier waarop jongeren, maar ook volwassenen, met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. Dit betekent ook dat het onderwijs mee moet veranderen. Ook wij zijn daar voortdurend mee bezig.

We proberen ons onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop. Het gaat toch in de eerste plaats om de leerprestaties en uiteindelijk moet een leerling het diploma halen dat past bij de mogelijkheden. We hebben een systeem ontwikkeld, waarbij we iedere leerling nauwlettend volgen voor wat betreft de prestaties die er worden geleverd. Daar waar nodig sturen we bij.

Keuze
We willen niet alleen goed, maar ook aantrekkelijk onderwijs geven. Hiermee bedoelen we dat we in onze lessen en overige activiteiten willen inspelen op de talenten van leerlingen. Daarom kennen we naast de gewone lessen ook keuzelessen.

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen talenten en voorkeuren hebben. Tijdens de keuzelessen krijgen leerlingen de kans om zich nog verder te ontwikkelen in hun talenten. Voor de één zal dat op het gebied van sport zijn, een ander zal misschien kiezen voor de creatieve kant.

In het lesrooster van leerjaar 1 zijn twee uur per week opgenomen voor keuzeactiviteiten. Meerdere keren per jaar mogen leerlingen kiezen waar ze zich verder in willen ontwikkelen. Daar zit altijd het onderdeel sport bij, maar soms ook koken, techniek en creatief.

Talent
Wij hebben de laatste jaren een eigen kijk op het onderwijs ontwikkeld. Daarmee onderscheiden we ons van alle andere scholen in onze regio. We kijken altijd heel goed wat een leerling nodig heeft om goed te kunnen presteren en wat weer nodig is om een goede start te kunnen maken in het vervolgonderwijs. In onze opvatting heeft iedere leerling talent. We vinden het onze taak om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen.

Wij verwachten van onze medewerkers dat ze ervoor zorgen dat iedere leerling:

  • in een prettige en veilige sfeer en omgeving kan werken, waarbij alle leerlingen ondervinden dat ze iets kunnen, iemand zijn en erbij horen
  • zo optimaal mogelijk kan profiteren van de individuele voorkeuren ten aanzien van leerstijl en leermotivatie
  • gelegenheid krijgt om de aanwezige talenten te tonen, zodat door het opdoen van succeservaringen het gevoel van eigenwaarde wordt versterkt
  • de vrijheid krijgt om keuzes te maken binnen een uitdagende leeromgeving
  • leert medeverantwoordelijkheid te dragen voor de eigen ontwikkeling