Esdal NieuwsFAQ

Kwaliteit onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs is een uitkomst van feitelijke gegevens, indrukken van docenten, van leerlingen en van ouders/verzorgers. De feitelijke gegevens als bevorderingspercentages, slagingspercentages en verblijfsduur geven een goed beeld. We streven naar een zo hoog mogelijk aantal leerlingen dat overgaat of slaagt. Daarnaast richten we ons ook op sociaal- emotionele aspecten, zoals het welbevinden van leerlingen, die onder andere aan de orde komen in mentorbesprekingen en docentenvergaderingen. Jaarlijks meten we de leerling- en oudertevredenheid. De uitkomsten van deze enquêtes zijn te vinden op de website van Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl.

Een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vinden we heel belangrijk. De decanen en mentoren van het Esdal College helpen leerlingen goede keuzes te maken.

Voor de leerresultaten van onze leerlingen verwijzen wij graag naar de examenresultaten.