Esdal NieuwsFAQ

Kwaliteit onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs is een uitkomst van feitelijke gegevens, prestaties van leerlingen, betrokkenheid van ouders/verzorgers en inzet van docenten. De feitelijke gegevens als bevorderingspercentages, slagingspercentages en verblijfsduur geven een goed beeld. We streven naar een zo hoog mogelijk aantal leerlingen dat overgaat of slaagt. Daarnaast richten we ons ook op sociaal- emotionele aspecten, zoals het welbevinden van leerlingen, die onder andere aan de orde komen in mentorbesprekingen en docentenvergaderingen. Jaarlijks meten we de leerlingtevredenheid. De uitkomst van deze enquête is te vinden op de website van Scholen op de kaart, www.scholenopdekaart.nl. Jaarlijks volgen we op diverse manieren de tevredenheid van ouders/verzorgers, door onder andere panelgesprekken, gesprekken met de ouderraden en de oudergeleding in de (d)mr.

Een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) vinden we heel belangrijk. De decanen en mentoren van het Esdal College helpen leerlingen goede keuzes te maken.

Voor de leerresultaten van onze leerlingen verwijzen wij graag naar de examenresultaten.