Esdal NieuwsFAQ

Leerjaar 1 (locatie Oosterstraat)

Opleidingen
Het Esdal College aan de Oosterstraat biedt de volgende leerrichtingen aan: havo, atheneum en gymnasium. In de brugklas wordt dat verdeeld in de dakpan-klassen havo/atheneum en daarnaast de gymnasiumklas. Er wordt in de havo/atheneum-brugklas les gegeven op havo/atheneum-niveau, namelijk met havo/vwo-methodes. Gymnasium werkt op vwo-niveau en in een hoger tempo.

Blended-learning
Het onderwijs wordt op het Esdal College aangeboden via het zogenaamde blended-learning, oftewel we gebruiken boeken en chromebook naast elkaar. Zo vult dat elkaar prima aan.

Vakondersteuning, huiswerkbegeleiding en studievaardigheden
Voor leerlingen die graag extra hulp willen hebben, organiseren we aan het eind van de dag extra lessen. Er zijn dan vakdocenten die jou kunnen helpen bij inhoudelijke vragen.

Excellentie
In klas 1 t/m 3 is er een speciaal verrijkingsprogramma voor excellente leerlingen. Leerlingen krijgen dan extra uitdaging. In klas 1 wordt m.b.v. de CBO-test in kaart gebracht welke leerlingen hiervoor geschikt zijn en dan volgt er een introductieprogramma.

Extra uren
Of je nu sportief, creatief, van science houdt of gewoon nieuwsgierig bent, op het Esdal College kun je kiezen uit veel verschillende richtingen die passen bij jouw talenten en interesses. Iedereen gaat evenveel uren per week naar school, maar je bepaalt zelf hoe jij de extra uren wilt invullen.

Talent!
Ben je een sport- of creatief talent en wil je daar ook veel tijd en aandacht aan besteden door bijvoorbeeld mee te doen aan regionale of landelijke wedstrijden, dan hebben we een talentbegeleider die met jou jouw lesrooster passend maakt voor jou. Zo kun je succesvol zijn op school en in op jouw talent gebied.

Mentor
De spil voor elke leerling op het Esdal College is de mentor, die de studieresultaten in de gaten houdt en natuurlijk ook hoe het verder met de leerling gaat. Tevens zal de mentor allerlei mentorzaken met de leerlingen bespreken, zoals leerstrategieën, planning en omgang met elkaar. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers.