Esdal NieuwsFAQ

Leerlingenraad (locatie Boermarkeweg)

De leerlingenraad komt op voor de belangen van de leerlingen op de locatie. De raad is samengesteld uit leerlingen van alle leerjaren. De raad wordt begeleid door mevrouw K. Themme. Zij vergadert regelmatig en heeft per jaar een aantal bijeenkomsten met de schoolleiding. De raad is een klankbord voor de schoolleiding. De raad organiseert naar eigen inzicht activiteiten voor leerlingen.