Esdal NieuwsFAQ

Leerlingenraad

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen zelf mee mogen denken en beslissen over zaken die hen direct aangaan. De leerlingenraad komt een aantal keren per schooljaar bij elkaar om samen met een vertegenwoordiger van school te praten over actuele onderwerpen en wensen die er zijn vanuit de verschillende klassen. Uit iedere klas hebben één of twee leerlingen zitting in de leerlingenraad. Zij heeft over bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht.