Esdal NieuwsFAQ

Leerlingenraad

Wij vinden het erg belangrijk dat leerlingen zelf mee mogen denken en beslissen over zaken die hun direct aangaan. Een keer per zes weken komt de leerlingenraad bij elkaar om samen met een teamleider te praten over actuele onderwerpen en wensen die er zijn vanuit de verschillende klassen. Uit iedere klas hebben één of twee leerlingen zitting in de leerlingenraad. Zij heeft over bepaalde zaken instemmings- of adviesrecht.