Esdal NieuwsFAQ

Leerlingenraad

De leerlingen van onze locatie vormen hun eigen leerlingenraad. In deze raad zijn leerlingen uit alle leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad overlegt met de locatiedirectie over leerlingzaken, organiseert schoolfeesten en andere activiteiten.