Esdal NieuwsFAQ

Leerlingenraad (locatie Oosterstraat)

De leerlingen van onze locatie vormen hun eigen leerlingenraad. In deze raad zijn leerlingen uit alle leerjaren vertegenwoordigd. De leerlingenraad overlegt met de locatiedirectie over leerlingzaken, onderwijszaken en organiseert schoolfeesten en andere activiteiten.