Esdal NieuwsFAQ

Leerwerktraject

Met het leerwerktraject bieden wij leerlingen, die door hun leerstijl niet in staat zijn het reguliere programma succesvol te doorlopen, de mogelijkheid het diploma van de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg te behalen door middel van een meer passende leerroute.

De leerling dient tenminste Nederlands, maatschappijleer, het beroepsgerichte vak en de stage te volgen. De leerling kan doorstromen in dezelfde sector, op niveau 2, mits de gevolgde vakken en de stage met minimaal een 6 zijn afgesloten.