Esdal NieuwsFAQ

Lesrooster

Iedere leerling krijgt een lesrooster. Hierop staan alle lessen en ook is aangegeven welke docenten de lessen verzorgen en in welke lokalen dat gebeurt. In de loop van het schooljaar wisselt het lesrooster een aantal keren. We proberen het lesrooster zo te maken dat er geen tussenuren zijn. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 mogen tijdens tussenuren niet van het plein. De actuele lesroosters zijn te vinden op onze website. Binnen het lesrooster kunnen leerlingen zelf flexuren inplannen bij een vak naar keuze. Hierin heeft de vakdocent en/of mentor een coachende rol.