Esdal NieuwsFAQ

Lesrooster

Iedere leerling krijgt een lesrooster. Hierop staan alle lessen en ook is aangegeven welke docenten de lessen verzorgen en in welke lokalen dat gebeurt. In de loop van het schooljaar wisselt het lesrooster een aantal keren. We proberen het lesrooster zo te maken dat er zo weinig mogelijk tussenuren zijn. Leerlingen van leerjaar 1 mogen tijdens tussenuren niet van het plein. De lesroosters zijn ook te vinden in Zermelo en Magister. Leerlingen hebben hier een inlogcode voor. Ook ouders/verzorgers kunnen inloggen in Magister.