Esdal NieuwsFAQ

Lesrooster (locatie Boermarkeweg)

Het lesrooster is opgedeeld in eenheden van 30 minuten. In de onderbouw kent het lesrooster geen tussenuren. We proberen zoveel mogelijk de lesdagen te organiseren tussen 8.30 uur en 15.45 uur. Op het veertiende uur, van 15.45 tot 16.15 uur, vinden er allerlei ondersteunende activiteiten plaats. Leerlingen krijgen daar hulp, kunnen op dat uur toetsen inhalen etc. De school vraagt aan de ouders/verzorgers en de leerlingen om rekening te houden met dit achtste uur bij het maken van afspraken. Het lesrooster van de dinsdag loopt tot 14.15 uur, i.v.m. de vaste vergadermiddag voor het personeel.

In de loop van het schooljaar kan het lesrooster zo nu en dan veranderen. Dit heeft vaak te maken met personele en organisatorische veranderingen.