Esdal NieuwsFAQ

Lesroosterwijzigingen

Het kan gebeuren dat er wijzigingen zijn in het lesrooster. Bijvoorbeeld omdat een docent ziek is of op cursus is. Lesroosterwijzigingen staan in principe ’s ochtends altijd op internet. De website van het Esdal College is hierin leidend en niet Magister. In de kantine van de school hangt een bord waar ook de wijzigingen van die dag op staan. De op dit bord vermelde wijzigingen gaan vóór de eventuele wijzigingen die ‘s ochtends op internet staan, omdat er soms op de dag zelf nog wijzigingen plaatsvinden.