Esdal NieuwsFAQ

Lessentabel leerjaar 1 en 2

In de onderstaande lessentabellen van leerjaar 1 en 2 is het nieuwe vak loopbaanoriëntatie (LOB) opgenomen. Dit is nieuw in het kader van de vernieuwing van het vmbo.

De lessentabel van het 2e leerjaar is een overgangstabel.

Vakken/leergebieden klas 1 basis klas 1 kader klas 2 basis klas 2 kader
Vakcollege 6 6 8 8
media/ICT 1 1 1 1
LOB 1 1 1 1
kunst & cultuur 2 2 2 2
mentor-/studieles 1 1 0 0
lichamelijke opvoeding 3 3 3 3
Nederlands 4 4 4 4
Engels 2 2 3 2
Duits 2 2 0 2
mens & natuur 3 3 3 3
mens & maatschappij 3 3 2 2
wiskunde 3 3 3 3
rekenen 1 1 2 1
totaal 32 32 32 32