Esdal NieuwsFAQ

Lessentabellen (locatie Boermarkeweg)

Vakken per leerjaar in de mavo/havo (onderbouw) en in de mavo (bovenbouw):

Vakken Verplicht in leerjaar Keuze in leerjaar
Nederlands 1 2 3 4
Frans 1 2 3* 4*
Duits 2 3* 4*
Engels 1 2 3 4
Geschiedenis 1 2 3* 4*
Aardrijkskunde 1 2 3* 4*
Economie 2 3 4
Rekenen & wiskunde 1 2
Wiskunde 3 4
Techniek 1
NaSk 2
NaSk1 3 4
NaSk2 3 4
Biologie 1 2 3 4
Tekenen 1 3* 4*
Handvaardigheid 2 3* 4*
Muziek 1
Cultuurstroom 1 2
Technologie # 3
Technologie & Toepassing 3 4
Techstroom 1 2
Economie & Ondernemen # 3 4
ACT ** 1 2
Maatschappijleer 4
Sport & Bewegen 1 2
Sportstroom 1 2
Lichamelijke Opvoeding 3 4
Lichamelijke Opvoeding
2 #
3 4
Coaching 2 2
Mentor/studieles 1 2 3 4

Leerlingen kiezen aan het einde van leerjaar 3 een vakkenpakket.

Maatschappijleer en Lichamelijke Opvoeding 1 maken deel uit van het examen.

# Lichamelijke Opvoeding 2 is een praktijkgericht keuzevak in leerjaar 3 en in leerjaar 4. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen (SE).

# Technologie & Toepassing is een praktijkgericht keuzevak in leerjaar 3 en in leerjaar 4. Het vak wordt afgesloten met een schoolexamen (SE).

# Economie & Ondernemen is een praktijkgericht keuzevak in leerjaar 3 en in leerjaar 4. Het vak kent nog geen schoolexamen (SE) en wordt afgesloten met een certificaat.

* Slechts één van de twee genoemde vakken mag in het examenpakket worden opgenomen: de keuze gaat daarbij tussen Frans/Duits, geschiedenis/aardrijkskunde en tekenen/handvaardigheid
** ACT is een activiteitenprogramma voor leerlingen in de reguliere onderbouwklassen.