Esdal NieuwsFAQ

Lessentabellen

Vakken per leerjaar in de mavo/havo (onderbouw) en in de mavo (bovenbouw):

Vakken Verplicht in leerjaar Keuze in leerjaar
Nederlands 1 2 3 4
Frans 1 2 3* 4*
Duits 2 3* 4*
Engels 1 2 3 4
Geschiedenis 1 2 3* 4*
Aardrijkskunde 1 2 3* 4*
Economie 2 3 4
Rekenen & wiskunde 1 2
Wiskunde 3 4
Techniek 1
NaSk 2
NaSk1 3 4
NaSk2 3 4
Biologie 1 2 3 4
Tekenen 1 3* 4*
Handvaardigheid 2 3* 4*
Muziek 1
Cultuurstroom 1 2
Technologie # 3
Technologie & Toepassing 3 4
Techstroom 1 2
ACT ** 1 2
Maatschappijleer 4
Sport & Bewegen 1 2
Sportstroom 1 2
Lichamelijke Opvoeding 3 4
Lichamelijke Opvoeding
2 #
3 4
Coaching 2 2
Mentor/studieles 1 2 3 4