Esdal NieuwsFAQ

Lesuitval en lesopvang

Voor de leerjaren 1 t/m 3 geldt dat de afwezigheid van een docent opgevangen wordt door een andere docent. Alleen het eerste en laatste lesuur van de dag kunnen uitvallen. Via onze website lichten we de leerlingen en hun ouders/verzorgers daar zo tijdig mogelijk over in. In een opvanguur hebben alle leerlingen een leesboek bij zich. Natuurlijk is er ook gelegenheid om huiswerk te maken.