Esdal NieuwsFAQ

Lesuitval

Lesuitval kan door meerdere oorzaken ontstaan: door ziekte van een docent, door deelname van docenten aan excursies van andere klassen, door toetsperiodes en dergelijke. Wij proberen lesuitval zo veel mogelijk tegen te gaan, ook ter naleving van de wettelijke verplichtingen betreffende de onderwijstijd die leerlingen moet worden geboden. In de onderbouw streven wij er dan ook primair naar om uitgevallen lessen te vervangen door andere lessen of door een studie-uur waarin de leerlingen lezen onder toezicht van een docent. Wanneer dat niet lukt, wordt geprobeerd het lesrooster zo aan te passen dat er geen tussenuren voor leerlingen ontstaan.