Esdal NieuwsFAQ

Login (locatie Boermarkeweg)

In leerjaar 1 werken de leerlingen met een flexibel rooster. Dit betekent voor de leerlingen dat zij ongeveer 1/3 deel van hun rooster, de zogenoemde flexuren, zelf kunnen invullen. De leerlingen kunnen twee keer per week inloggen om deze flexuren vast te leggen. Magister is zo ingericht dat het aanmelden voor een bepaald flexuur niet meer mogelijk is als zich al 25 leerlingen hebben aangemeld. De maximale groepsgrootte is dus 25.