Esdal NieuwsFAQ

Maatschappelijke stage (locatie Boermarkeweg)

Leerlingen kunnen buiten en binnen schooltijd een maatschappelijke stage uitvoeren. De maatschappelijke stage is niet meer verplicht gesteld door de overheid, maar het Esdal College hecht er grote waarde aan, omdat leerlingen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderzijds waardevolle informatie opdoen over beroepsrichtingen. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Elke locatie geeft deze stage op een eigen manier vorm. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd.

In leerjaar 3 vervullen de leerlingen een maatschappelijke stage van 30 uur, verdeeld over vier dagen. Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school en dat verrijkt ons onderwijsaanbod. Leerlingen maken door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis met allerlei aspecten en onderdelen van onze samenleving. Zo leren zij langzamerhand verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. Een dergelijke activiteit bereidt onze leerlingen voor op volwaardige deelname aan de samenleving. Daarnaast leren zij zichzelf te presenteren, begrip voor anderen te hebben en ze versterken hun sociale vaardigheid.