Esdal NieuwsFAQ

Maatschappelijke stage (locatie Borger)

Leerlingen kunnen buiten en binnen schooltijd een maatschappelijke stage uitvoeren. De maatschappelijke stage is niet meer verplicht gesteld door de overheid, maar het Esdal College hecht er grote waarde aan, omdat leerlingen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderzijds waardevolle informatie opdoen over beroepsrichtingen. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Elke locatie geeft deze stage op een eigen manier vorm. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd.

In Borger gaan leerlingen in leerjaar 2 binnen schooltijd een maatschappelijke stage uitvoeren. Dit wordt in projectvorm en op projectdagen georganiseerd. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Ouders/verzorgers worden hierover bij de ouderavond in leerjaar 2 geïnformeerd.