Esdal NieuwsFAQ

Maatschappelijke stage

Leerlingen voeren buiten en binnen schooltijd een maatschappelijke stage uit. De maatschappelijke stage is niet meer verplicht gesteld door de overheid, maar het Esdal College hecht er grote waarde aan, omdat leerlingen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderzijds waardevolle informatie opdoen over beroepsrichtingen. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Elke locatie geeft deze stage op een eigen manier vorm. Ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd.

Wij hebben de maatschappelijke stage op de locatie Klazienaveen als volgt georganiseerd:

  • Alle leerlingen van leerjaar 2 verrichten acht uur maatschappelijke stage in hun omgeving. Dit gaat in overleg met de mentor.
  • Leerjaar 3 mavo: leerlingen verrichten acht uur maatschappelijke stage in hun omgeving. Dit gaat in overleg met de mentor.

Regels en afspraken met betrekking tot de stages worden van tevoren met de leerlingen besproken.