Esdal NieuwsFAQ

Maatschappelijke stage (locatie Oosterstraat)

Leerlingen kunnen buiten en binnen schooltijd een maatschappelijke stage uitvoeren. De maatschappelijke stage is niet meer verplicht gesteld door de overheid, maar het Esdal College hecht er grote waarde aan, omdat leerlingen op deze manier enerzijds een bijdrage leveren aan de maatschappij en anderzijds waardevolle informatie opdoen over beroepsrichtingen. De leerlingen lopen stage bij een maatschappelijk georiënteerde instelling. Elke locatie geeft deze stage op een eigen manier vorm.

Leerlingen van de Oosterstraat volgen tijdens het derde leerjaar een maatschappelijke stage.  Veel leerlingen maken tijdens deze periode voor het eerst kennis met vrijwilligerswerk. Dat is namelijk de basis van de maatschappelijke stage. Tijdens de week waarin de maatschappelijke stage plaatsvindt, zetten de leerlingen hun beste beentje voor in allerlei maatschappelijke organisaties. In de afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld zorgcentra, kinderboerderijen, musea en organisaties voor vluchtelingenwerk en natuurbescherming.

De vrijwilligersactiviteiten die de leerlingen uitvoeren zijn vaak heel gevarieerd en brengen veel voldoening. Door de stage leren de leerlingen een organisatie van binnenuit kennen. Het geeft ze de kans om ervaring op te doen en contacten te leggen. Waarschijnlijk ontmoeten ze mensen die ze in het dagelijks leven niet tegenkomen of spreken.  Op deze manier merken de leerlingen dat ze iets kunnen betekenen voor de medemens.

Het Esdal College heeft ervoor gekozen om de stage plaats te laten vinden in de derde klas. Voor de stage wordt een “normale” schoolweek verruild voor een week waarin de maatschappelijke stage wordt gedaan. De maatschappelijke stage geldt dus als onderwijstijd en is verplicht.