Esdal NieuwsFAQ

Mavo- en mavo-plus

Als je een mavo-advies krijgt, dan kan de opleiding volledig gevolgd worden op onze locatie.

De ene leerling is goed in exacte vakken, een andere leerling is juist goed in talen. Omdat niet elke leerling dezelfde tijd nodig heeft voor een vak om de doelen van die week te halen, werken we in alle leerjaren met instructie- en flexuren. In de instructie-uren wordt uitleg gegeven door de vakdocent van die klas. Hij/zij vertelt wat er elke week van de leerling verwacht wordt en natuurlijk geeft hij/zij uitleg over de leerstof. Daarna geven we de leerling de mogelijkheid om hun eigen lesrooster mede te bepalen door onze flexuren. Via Magister moet een leerling zich inschrijven voor een vak waaraan hij/ zij wil werken in dat lesuur. Zo kan een leerling zich inschrijven voor 1 flexuur van een vak, maar dat kunnen er ook 3 zijn. Aan de vakken die je gemakkelijk doet, besteed je minder tijd dan aan de vakken die je wat lastiger vindt.

Ook kunnen leerlingen kiezen voor verdiepingsstof in de vorm van verdieping Frans en havo-stof voor Nederlands. Natuurlijk worden de keuzes goed in de gaten gehouden door de mentor, die ook regelmatig een gesprekje over de studievoortgang heeft met de leerling.

In de bovenbouw kiezen de mavo-plus leerlingen voor een extra theorievak of een extra beroepsgericht vak. Ga je na de mavo naar het mbo, dan kun je je met het volgen van een beroepsgericht vak alvast oriënteren op een vervolgopleiding. Voor de leerling die na de mavo de havo wil doen, is het volgen van zeven theorievakken zeker aan te bevelen. Door de verdiepingsstof die wordt aangeboden, zal de slagingskans voor de havo worden vergroot. Met zeven vakken word je drempelloos toegelaten tot de havo. Met zes vakken moet je gemiddeld een 6,5 hebben behaald op je eindexamen en een positief advies hebben van je school.