Esdal NieuwsFAQ

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. De locaties hebben een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR).

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/verzorgers en de leerlingen.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.