Esdal NieuwsFAQ

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschap is op het Esdal College kleinschalig georganiseerd. Het Esdal College als geheel heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR). Deze heeft advies- dan wel instemmingsbevoegdheid over onderwerpen die betrekking hebben op het gehele Esdal College. Elke locatie heeft daarnaast een eigen deelmedezeggenschapsraad (DMR), waarvan een aantal leden is afgevaardigd naar de centrale MR.

In de medezeggenschapsraden zitten vertegenwoordigers vanuit de medewerkers, de ouders/ verzorgers en de leerlingen.

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen de vergadernotulen opvragen bij de secretaris van de (D)MR.