Esdal NieuwsFAQ

Medium setting Cluster 2 (Kentalis)

Vanaf het schooljaar 2021/2022 zijn het Esdal Vakcollege Emmen en de locatie Boermarkeweg medium setting Cluster 2.

Leerlingen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingstoornis (TOS), die kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijs krijgen in de medium setting extra ondersteuning vanuit Kentalis. De ambulant begeleiders van Kentalis zijn op meerdere momenten per week aanwezig op school om deleerlingen te begeleiden. Ook de docenten worden geschoold op het gebied van leren en leven met een auditieve of communicatieve beperking, zodat men inzicht krijgt in de specifieke onderwijsbehoefte van deze leerlingen en praktische handvatten krijgt om hieraan tegemoet te komen.