Esdal NieuwsFAQ

Mentor/coach (locatie Oosterhesselen)

De mentor zorgt voor een veilig leerklimaat binnen de groep. Hij/zij zet vooral in op sociale vaardigheden en groepsvorming van de klas. Daarnaast begeleidt de mentor de leerling tijdens de mentorlessen bij het aanleren van studievaardigheden.

Eén keer in de drie weken heeft elke leerling een gesprek met zijn/haar coach. Deze gesprekken vinden plaats tussen 08.15 uur – 08.45 uur of in overleg met de leerling na schooltijd. De coach is verantwoordelijk voor het monitoren van de cijfers en het welzijn van de leerling. Tevens is de coach het aanspreekpunt voor de ouder(s)/verzorger(s).