Esdal NieuwsFAQ

Mobiele telefoons

  • Het gebruik van een mobiele telefoon is in school alleen toegestaan buiten de lessen om. Het kan voorkomen dat de docent het gebruik van mobiele telefoons inzet tijdens de lessen.
  • Het is niet toegestaan opnames in en om de school te maken.
  • Bij overtreding van de regels wordt de telefoon een dag ingenomen en wordt deze om 16.00 uur weer teruggegeven. Bij de tweede overtreding wordt de telefoon gedurende vijf werkdagen ingenomen.