Esdal NieuwsFAQ

Mobiele telefoons

  • Het gebruik van een mobiele telefoon is in school alleen toegestaan buiten de lessen om. Het kan voorkomen dat de docent het gebruik van mobiele telefoons inzet tijdens de lessen.
  • Het is niet toegestaan opnames in en om de school te maken.
  • Bij overtreding van de regels wordt de telefoon een dag ingenomen en wordt deze om 16.00 uur weer teruggegeven. Bij de tweede overtreding wordt de telefoon gedurende vijf werkdagen van 8.30 uur tot het einde van de schooldag ingenomen.