Esdal NieuwsFAQ

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is in de klas niet toegestaan. Ze worden bij binnenkomst in een klaslokaal opgeborgen in een zgn. telefoontas. Die hangt voorin het klaslokaal aan de muur. Elke leerling doet zijn telefoon in het vakje met het nummer dat overeenkomt met zijn nummer op de klassenlijst. Aan het einde van de les wordt de telefoon door de leerling uit de telefoontas gehaald en meegenomen.

Het geluid van de telefoon dient in de klas altijd uitgeschakeld te zijn.

Het gebruik van de mobiele telefoon in de klas is uitsluitend toegestaan als hij voor het onderwijs gebruikt wordt. De docent zal dat dan aangegeven. Muziek luisteren via de telefoon tijdens de les is niet toegestaan.

In de kleedkamers van de gymnastiek mogen de leerlingen geen mobieltjes bij zich hebben waar foto’s mee gemaakt kunnen worden.

Als een telefoon voor overlast (geluid) zorgt of anders gebruikt wordt dan hierboven beschreven, wordt hij door de docent ingenomen en bij de teamleider ingeleverd. De telefoon kan dan om 16.15 uur opgehaald worden. Op dinsdag om 14.45 uur.