Esdal NieuwsFAQ

Moderne media

Mobiele telefoons, iPads,….. Ze horen bij deze tijd. Alle leerjaren hebben inmiddels de beschikking over een eigen Chromebook. In onze school hebben we een uitstekend WiFi-netwerk, waar iedereen gebruik van kan maken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren hoe ze veilig en verantwoord om kunnen gaan met internet en de sociale media. We hebben afspraken over waar en wanneer leerlingen media mogen gebruiken. Het is echter niet toegestaan om deze media, zonder toestemming van de docent, in de lessen te gebruiken. Ook mag een leerling niet ongevraagd opnames maken van lessen, docenten of medeleerlingen. Als een leerling zich niet houdt aan deze afspraak, dan behouden wij ons het recht voor om het desbetreffende apparaat in te nemen. Aan het begin van het schooljaar worden de afspraken met de leerlingen doorgenomen. Ze zijn ook te vinden in het document “Zo doen we dat…..”