Esdal NieuwsFAQ

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator stroomlijnt de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverlening en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de schoolinterne leerlingbegeleiding. De ondersteuningscoördinator is mevrouw Van de Capelle (a.vandecapelle@esdalcollege.eu).