Esdal NieuwsFAQ

Onderwijsroutes in de bovenbouw

Theoretische onderwijsroute
Deze onderwijsroute is bedoeld voor leerlingen die vanuit leerjaar 2 het advies mavo krijgen. Leerlingen die de theoretische onderwijsroute doorlopen kunnen uiteindelijk slagen voor de theoretische leerweg (tl) of de gemengde leerweg (gl). Leerlingen die tl doen volgen in principe examen in zeven theorievakken. Hierdoor wordt de doorstroom naar de havo gemakkelijker gemaakt. Leerlingen die gl doen krijgen naast zes theorievakken een beroepsgericht vak erbij. Ze volgen de helft aan praktijkuren ten opzichte van een kader,- of basisberoepsgerichte leerweg leerling. De gl is de ideale leerweg wanneer de vervolgopleiding het mbo is.

Praktische onderwijsroute
De praktische onderwijsroute is bedoeld voor leerlingen die vanuit leerjaar 2 het advies kader,- of basisberoepsgerichte leerweg krijgen. Leerlingen volgen ongeveer de helft van de week praktijk (beroepsgerichte profielen) en worden voorbereid op het mbo. De nadruk ligt op de beroepsgerichte vakken. Beroepsgerichte profielen die bij ons op school gevolgd kunnen worden  zijn bouw, wonen en interieur (bwi), zorg en welzijn (z&w) en dienstverlening en producten (d&p). Naast de beroepsgerichte profielen die op de locatie Klazienaveen gevolgd kunnen worden, bieden we in leerjaar 1 en 2 ook de mogelijkheid aan leerlingen om zicht te oriënteren op de beroepsgerichte profielen mobiliteit en transport (m&t) en horeca, bakkerij en recreatie (hbr) op het Esdal Vakcollege Emmen. Mocht een leerling besluiten om in leerjaar 3 te kiezen voor m&t of hbr, dan zal hij/zij moeten overstappen naar het Esdal Vakcollege Emmen.