Esdal NieuwsFAQ

Onderwijsroutes in de bovenbouw

Theoretische onderwijsroute
Deze onderwijsroute is bedoeld voor leerlingen die vanuit leerjaar 2 het advies mavo krijgen. Leerlingen die de theoretische onderwijsroute doorlopen kunnen uiteindelijk slagen voor de theoretische Leerweg (tl) of de gemengde leerweg (gl). Leerlingen die de tl doen volgen in principe examen in zeven theorievakken. Hierdoor wordt de doorstroom naar de havo gemakkelijker gemaakt. Leerlingen die de gl doen krijgen naast zes theorievakken een praktijkvak erbij. Ze volgen de helft aan praktijkuren ten opzichte van een kader,- of basisberoepsgerichte leerweg leerling. De gl is de ideale leerweg wanneer de vervolgopleiding het mbo is.

Praktische onderwijsroute
De praktische onderwijsroute is bedoeld voor leerlingen die vanuit leerjaar 2 het advies kader,- of basisberoepsgerichte leerweg krijgen. Leerlingen volgen ongeveer de helft van de week praktijk en worden voorbereid op het mbo. De nadruk ligt op de beroepsgerichte vakken.