Esdal NieuwsFAQ

Onderwijsroutes in de onderbouw

Bij de aanmelding voor onze school plaatsen wij een leerling, na overleg met de basisschool, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) in een onderwijsroute. Vanaf leerjaar 1 kennen wij een theoretische onderwijsroute en een onderwijsroute met afwisseling van theorie en praktijk.

Theoretische onderwijsroute
Deze onderwijsroute is bestemd voor leerlingen met een kader/mavo- of mavo/havo advies, die graag met theorie aan het werk gaan. Op het lesrooster staan dan ook vooral theorievakken. Deze leerlingen kunnen na het tweede leerjaar, mits zij voldoen aan de eisen, doorstromen naar 3 havo of 3 mavo. Eind klas 2 wordt er een keuze gemaakt voor het vakkenpakket waar de leerling examen in gaat doen.
In het derde leerjaar kunnen leerlingen ook kiezen voor een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting met afwisseling van theorie en praktijk. In het vierde jaar doen deze leerlingen examen in zes theorievakken en één beroepsgericht vak op mavoniveau. Ook leerlingen met een advies voor de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg kunnen voor deze leerroute kiezen. Zij kunnen in leerjaar 3, mits zij aan de eisen voldoen, doorstromen naar de mavo. Anders kiezen zij in de loop van het derde leerjaar voor een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting met afwisseling van theorie en praktijk.

Naast de vakken die op het lesrooster staan, kunnen onze leerlingen ook kiezen voor een aanvullend programma. We geven iedereen de kans om een paar uur per week iets extra’s te doen, zoals sport of creatief. Ook worden er regelmatig projectjes met een bepaald thema aangeboden.

Onderwijsroute met afwisseling van theorie en praktijk
Deze onderwijsroute is bestemd voor leerlingen met een advies voor de vmbo-basisberoepsgerichte of de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg. Ook leerlingen met een advies voor de vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg kunnen voor deze onderwijsroute kiezen. Op het lesrooster staan naast theorievakken ook praktijkuren. In deze uren leren de leerlingen allerlei algemene en praktische vaardigheden die zij nodig hebben om in de loop van het derde leerjaar een beroepsvoorbereidende afstudeerrichting te kiezen. Daarna leren zij in het vervolgonderwijs door voor een beroep. Bij het leren van de praktische vaardigheden komen de leerlingen ook in aanraking met allerlei beroepen, waarbij zij de geleerde vaardigheden later nodig kunnen hebben. Op deze manier worden de leerlingen op een meer dan goede manier voorbereid op keuzes die zij in de loop van het derde leerjaar, maar ook in de verdere toekomst, kunnen en moeten maken.