Esdal NieuwsFAQ

Onderwijsvisie (locatie Oosterstraat)

Reflecteren, keuzes maken en doorzetten!
Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij van het Esdal College, locatie Oosterstraat, vinden dat we leerlingen op die toekomst moeten voorbereiden. Daarom willen we de leerlingen naast een diploma een brede maatschappelijke opleiding aanbieden, zodat ze optimaal kunnen deelnemen aan een steeds verder globaliserende en digitaliserende wereld.

We stimuleren leerlingen tot het pakken van het eigenaarschap van hun eigen ontwikkeling. We stellen leerlingen daarbij in staat, zo autonoom mogelijk hun eigen gepersonaliseerde leerproces vorm te geven. Dat kan alleen als we in staat zijn en blijven veel keuzemogelijkheden aan te bieden binnen heldere kaders, begeleid door docenten, die leerlingen stapje voor stapje ‘loslaten’ Daarbij is het essentieel dat we leerlingen doorzettingsvermogen aanleren. We hebben hoge verwachtingen en stimuleren leerlingen waar mogelijk tot een hoger niveau. We willen richting geven en ruimte bieden. Sleutel tot succes is daarbij de vaardigheid tot samenwerken.

Op onze school durven wij te experimenteren. We zijn ons er terdege van bewust dat fouten maken niet alleen mag, maar binnen de lerende organisatie die wij zijn, een essentieel onderdeel is van onze leeromgeving.

Onze docenten maken daarbij het verschil. Zij zijn enthousiaste professionals die beschikken over een grote vakkennis en zich blijven ontwikkelen in het ondersteunen van het leerproces van de leerlingen. Een belangrijke rol in ons onderwijs is weggelegd voor het ondersteunend personeel dat beseft dat het een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Tijdens de hele schoolloopbaan oefenen de leerlingen in reflecteren, leerdoelen formuleren en die bereiken, keuzes maken en weer aanpassen, flexibel omgaan met veranderende eisen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot autonome leerlingen, die eigenaar zijn van hun persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben de ambitie dat leerlingen tenminste dat diploma halen, dat overeenkomt met het advies, dat de leerling aan het eind van het primair onderwijs meekrijgt.