Esdal NieuwsFAQ

Ongeoorloofd afwezig

Wanneer een leerling niet op school is en niet door de ouder(s)/verzorger(s) is afgemeld, wordt de afwezigheid als spijbelen gezien. Ook wanneer de ouders/verzorgers de leerling thuis houden zonder geldige reden is dit spijbelen. De leerplichtambtenaar wordt betrokken wanneer de leerling spijbelt.