Esdal NieuwsFAQ

Ongeoorloofd verzuim (locatie Borger)

We spreken van ongeoorloofd verzuim wanneer een leerling zonder geldige reden niet op school is of wanneer de leerling veelvuldig te laat komt. In de volgende gevallen is de school verplicht een melding te doen bij het verzuimloket van DUO:

  • Als een leerling 3 of meer achtereenvolgende schooldagen ongeoorloofd afwezig is geweest.
  • Als een leerling in een periode van vier opeenvolgende lesweken meer dan 15 uren ongeoorloofd heeft verzuimd.
  • Als een leerling 9 keer of vaker te laat in de les is gekomen.

De DUO-melding komt bij de leerplichtambtenaar terecht die actie onderneemt. Bovenstaande situaties gelden wanneer een leerling zonder medeweten van de ouder(s)/verzorger(s) verzuimt of te laat komt.