Esdal NieuwsFAQ

Ontwikkelingsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar worden ouders/verzorgers samen met hun zoon of dochter uitgenodigd voor een startgesprek met de mentor. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun schoolprestaties, vinden wij het vanzelfsprekend dat ze bij deze gesprekken aanwezig zijn. De leerlingen hebben een actieve rol tijdens deze gesprekken. Gedurende het schooljaar worden er voortgangsgesprekken gepland en eventueel een eindgesprek. Natuurlijk is het ook altijd mogelijk dat ouders/verzorgers tussendoor zelf een afspraak voor een gesprek maken bij een vakdocent of de mentor.