Esdal NieuwsFAQ

OPDC

Het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe heeft voor leerlingen die leerproblemen en/of gedragsproblemen hebben, een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC). Dit is een locatie waarin specifieke ondersteuning voor deze leerlingen aanwezig is, o.a. een orthopedagoog.

De leerlingen, die tijdelijk worden geplaatst op het OPDC, worden dusdanig opgevangen en begeleid, dat zij na verloop van tijd kunnen terugkeren in het reguliere onderwijs om daar met succes hun schoolloopbaan te kunnen afsluiten. Het OPDC beschikt over de expertise die noodzakelijk is om deze leerlingen op adequate wijze onderwijs te laten volgen.