Esdal NieuwsFAQ

Opleidingsrichtingen (locatie Oosterhesselen)

In Oosterhesselen stromen leerlingen in voor de schooltypen vmbo, mavo en (onderbouw) havo.

In de onderbouw bieden wij de volgende richtingen: mavo/havo, vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg en vmbo-basisberoepsgerichte leerweg. De mavo, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg vormen samen het vmbo.

In de bovenbouw kennen we de volgende leerwegen: mavo, vmbo-kader- en basisberoepsgerichte leerweg dienstverlening en producten.