Esdal NieuwsFAQ

Organisatie (locatie Boermarkeweg)

In het schooljaar 2021-2022 werken we met twee docententeams van elk ongeveer 20 leden. Een team wordt gevormd door de mentoren, samen met de docenten die veel lesgeven in de betreffende klassen. Elk team wordt geleid door een teamleider. De teams zijn verdeeld over onderbouw en bovenbouw.

De coördinator leerlingenzaken is in eerste instantie belast met de opvang van de leerlingen en verzorgt samen met de teamleiders de communicatie met de ouder(s)/verzorger(s). De locatiedirectie wordt gevoerd door de locatiedirecteur.