Esdal NieuwsFAQ

Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers en school hebben samen verantwoordelijkheid voor hun kinderen/onze leerlingen. Alleen als er een goed contact is, kunnen er goede resultaten bereikt worden. We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij ons op de hoogte stellen wanneer er problemen zijn met de leerling. Ouders/verzorgers mogen dit ook van de school verwachten. We willen graag dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij het wel en wee van de school. Ouders/verzorgers hebben het recht om het dossier met daarin de gegevens die wij verzamelen van hun kind in te zien op school. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van hun kind.

We hechten groot belang aan een regelmatig contact met ouders/verzorgers. In de eerste weken van het nieuwe schooljaar worden ouder(s)/verzorger(s) en de leerling door de mentor uitgenodigd voor een startgesprek. Hierin kan de leerling aangeven wat hij in het schooljaar wil bereiken en welke ondersteuning hij/zij hiervoor nodig heeft om zijn doelen te bereiken.

Na de eerste en tweede periode nodigen we de ouder(s)/verzorger(s) uit om met de mentor de voortgang te bespreken. Omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen voor hun schoolprestaties, vinden wij het vanzelfsprekend dat ze ook bij deze gesprekken aanwezig zijn. De uitnodiging en het inplannen van de start en voortgangsgesprekken gaat via Magister.

Naast gesprekken met de mentor zijn er ook algemene ouderavonden.

Ouders/verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt. Elke docent heeft een Esdal College e-mailadres, hierdoor kunnen contacten snel gelegd worden.

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook is hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.