Esdal NieuwsFAQ

Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers en school hebben samen verantwoordelijkheid voor hun kinderen/onze leerlingen. Alleen als er een goed contact is, kunnen er goede resultaten bereikt worden. We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij ons op de hoogte stellen wanneer er problemen zijn met de leerling. Ouders/verzorgers mogen dit ook van de school verwachten. We willen graag dat ouders/verzorgers zich betrokken zijn bij het wel en wee van de school. Ouders/verzorgers hebben het recht om het dossier met daarin de gegevens die wij verzamelen van hun kind in te zien op school. Daarvoor dient contact opgenomen te worden met de teamleider van hun kind.

We hechten groot belang aan een regelmatig contact met ouders/verzorgers. Voor toekomstige leerlingen van leerjaar 1 is er een startgesprek met ouders/verzorgers en de leerling voor de zomervakantie. Dit startgesprek is bedoeld als eerste kennismaking met de mentor. Tevens wordt informatie gegeven over benodigdheden en de start van het nieuwe schooljaar. Voor de andere leerjaren is de algemene informatieavond voor de herfstvakantie.

Een aantal keren per jaar is er voor ouders/verzorgers gelegenheid om te spreken met de mentor en/of andere docenten. Deze 10-minuten gesprekken worden o.a. georganiseerd naar aanleiding van de rapporten.

Ouders/verzorgers kunnen altijd contact opnemen met de mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt. Elke docent heeft een Esdal e-mailadres, hierdoor kunnen contacten snel gelegd worden.

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook zijn hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.