Esdal NieuwsFAQ

Ouderbetrokkenheid (locatie Oosterstraat)

Ouders/verzorgers en school hebben samen verantwoordelijkheid voor hun kinderen/onze leerlingen. Alleen als er een goed contact is, kunnen er goede resultaten bereikt worden. We verwachten van de ouders/verzorgers dat zij ons op de hoogte stellen wanneer er problemen zijn met de leerling. Ouders/verzorgers mogen dit ook van de school verwachten.

Ouders/verzorgers hebben het recht om het dossier met daarin de gegevens die wij verzamelen van hun kind in te zien op school. Het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers is de mentor van de leerling, in bepaalde gevallen is dat de leerjaarcoördinator of de decaan.

Er zijn verschillende manieren waarop wij ouders/verzorgers van informatie voorzien:

  • rapporten
  • informatieboekjes (digitaal)
  • ouderbulletin (digitaal)
  • (algemene) informatieavonden
  • keuzevoorlichtingsavonden
  • via e-mail
  • via nieuwsbrieven

Voor ouders/verzorgers zijn er verschillende mogelijkheden om betrokken te worden bij onze school:

  • ouderraad
  • medezeggenschapsraad

De website www.ouders.net/ouders bevat veel informatie over onderwijs, speciaal voor ouders/verzorgers. Ook zijn hier een groot aantal veel gestelde vragen en antwoorden te lezen. Via de site kunnen vragen per e-mail worden gesteld.