Esdal NieuwsFAQ

Ouderraad (locatie Boermarkeweg)

De ouderraad behartigt de belangen van ouders/verzorgers en leerlingen binnen de locatie en fungeert als klankbord voor de locatiedirectie.

De ouderraad probeert daarbij een positieve bijdrage aan te leveren door onder andere:

  • het stimuleren van uiteenlopende activiteiten ten behoeve van leerlingen en het (mede-) financieel ondersteunen daarvan (bijvoorbeeld schoolfeesten, examenfeesten en kennismakingsweken)
  • het organiseren van thema-avonden waarbij de leerling en/of de opvoeding daarvan centraal staat
  • met de schoolleiding overleg te voeren over allerlei kwesties, zoals bijvoorbeeld de kwaliteitsborging van het onderwijs, lesuitval, leerlingbegeleiding en kosten van het onderwijs