Esdal NieuwsFAQ

Ouderraad

De locatie Oosterhesselen kent een ouderraad, bestaande uit vijf leden. De ouderraad wordt voorgezeten door de teamleider. Het huishoudelijk reglement is te verkrijgen via de school. De ouderraad fungeert tevens als klankbordgroep.