Esdal NieuwsFAQ

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door de locatiedirecteur. De raad vergadert vier keer per jaar. De raad wordt vooral gebruikt als klankbordgroep. Zij wordt geïnformeerd over de locatie. De leden spelen de geluiden, die ze horen, door naar de locatiedirecteur.

Daarnaast helpen de ouders mee bij de informatieavond Esdal Informatief en het open huis. Zij geven de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 informatie over de locatie vanuit hun zienswijze.

De ouderraad beschikt over een budget van € 5 per leerling dat voor activiteiten kan worden ingezet. Dit gebeurt in overleg met de locatiedirecteur.

Oudergeleding

  • Mevrouw M. van der Weide
  • Mevrouw L. Aardema
  • De heer H. Nobbe
  • Mevrouw B. Fuhler
  • Mevrouw A. Kuipers

De ouderraad is ook te bereiken via mail or-oosterhesselen@esdalcollege.nl.