Esdal NieuwsFAQ

Overgangsnormen locatie Klazienaveen

In de overgangsnormen is vastgelegd waaraan een leerling moet voldoen om over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. Ze worden aan het begin van het schooljaar met de leerlingen en de ouders/verzorgers besproken. Hier staat ook vermeld waaraan een leerling moet voldoen om te kunnen opstromen naar een hogere leerroute.

Overgangsnormen locatie Klazienaveen.