Esdal NieuwsFAQ

Overgangsnormen leerjaar 1

In klas 1 worden leerlingen gericht bevorderd naar leerjaar 2. De rapportenvergadering beslist hierover. Alleen in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte) kan van het bovenstaande worden afgeweken. Als daarvan sprake is, dan gebeurt dat altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Overgang naar havo 2 externe locatie
De overgang van mavo/havo 1 naar havo 2 is alleen aan het einde van het schooljaar mogelijk. De leerling voldoet aan de volgende criteria:

  • minimaal gemiddeld een 7.5 voor de havo cijfers op de doorstroomvakken*
  • voor de combinatie rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels geldt:
     twee van de drie vakken moeten minimaal 6.5 zijn
     geen van de drie vakken mag een cijfer lager dan 5.5 zijn

We spreken hierbij van onafgeronde cijfers.
*doorstroomvakken zijn: Ne, En, Fa, re/wi, M&M, N&G, tn