Esdal NieuwsFAQ

Overgangsnormen leerjaar 3 bb/kb

1. Gemiddeld een 6.0 over alle vakken (berekend in decimalen)
2. Alle in het PTA vermelde handelingsopdrachten moeten voldoende zijn, ook voor die vakken, die niet in het gekozen pakket voorkomen.
3. Het eindcijfer voor leerjaar 3 is tevens PTA-cijfer leerjaar 3.
4. Nadat de cijfers zijn afgerond op 0,5 gelden de volgende bepalingen:
In het pakket voor de examenklas mogen maximaal 2 cijfers onder de 6.0 voorkomen. Daarbij moet het volgende puntenaantal behaald worden.
Het pakket bestaat uit de vakken Ne, En, Du, ec, bi, wi, d&p 1 en d&p 2
Wiskunde en biologie zijn in klas 4 keuzevakken.

1 x 5 of 2 x 5,5 geen probleem
1 x 5 en 1 x 5,5 totaal 41 punten nodig
1 x 4,5 totaal 42 punten nodig
2 x 5 totaal 42 punten nodig
1 x 4,5 en 1 x 5,5 totaal 42 punten nodig
1 x 4 totaal 42 punten nodig

5. Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
• bij een cijfer van 3,5 of lager
• de leerling gemiddeld een 5,9 , 5,8 of 5,7 staat voor alle vakken

Meer onvoldoendes betekent doubleren.

N.B.
D&p 1 bestaat uit het onderdeel keuzevak
D&p 2 bestaat uit het onderdeel profiel