Esdal NieuwsFAQ

Overgangsnormen leerjaar 3 mavo

1. Gemiddeld een 6.0 over alle vakken (berekend in decimalen)
2. Alle in het PTA vermelde handelingsopdrachten moeten voldoende zijn, ook voor die vakken, die niet in het gekozen pakket voorkomen.
3. Het eindcijfer voor leerjaar 3 is tevens PTA-cijfer leerjaar 3.
4. Nadat de cijfers zijn afgerond op 0,5 gelden de volgende bepalingen:
In het pakket voor de examenklas mogen maximaal 2 cijfers onder de 6.0 voorkomen. Daarbij moet het volgende puntenaantal behaald worden:

  • 1 x 5 of 2 x 5,5     geen probleem
  • 1 x 5 en 1 x 5,5    totaal 35 punten nodig
  • 1 x 4,5                 totaal 36 punten nodig
  • 2 x 5                    totaal 36 punten nodig
  • 1 x 4,5 en 1 x 5,5  totaal 36 punten nodig
  • 1 x 4                    totaal 36 punten nodig
  • Meer onvoldoendes betekent doubleren.

5. Een leerling wordt aangemerkt als bespreekgeval indien:
• bij een cijfer van 3,5 of lager
• de leerling gemiddeld een 5,9, 5,8 of 5,7 staat voor alle vakken

NB
• Soms kan bij mavo een extra vak gekozen worden. Dan worden de totalen met 6 punten verhoogd. De rapporten vergadering beslist/adviseert.
• Een leerling, die voor het gekozen pakket overal voldoende staat, maar op basis van punt 2 zou moeten doubleren, wordt altijd besproken. De uitspraak van de rapportenvergadering is bindend.

Examenpakket = Nederlands, Engels,LO (geen cijfer)
+ 2 sectorvakken
+ 2 (of 3) keuzevakken

Sectorvakken:
sector Economie         eco + wisk of 2e moderne vreemde taal
sector Landbouw        wisk + bio of nask 1
sector Techniek          wisk + nask 1
sector Z en W            bio + ak of wisk

In het PTA is sprake van de volgende weging:
• Onderdeel A t/m O = 80%
• Onderdeel SW = 20%