Esdal NieuwsFAQ

Pesten (locatie Boermarkeweg)

Alle locaties van het Esdal College zijn veilige scholen, waar we werken vanuit onze kernwaarden: inspireren, presteren en respecteren.Vooral de kernwaarde respecteren betekent dat we op een goede en respectvolle manier met elkaar om willen gaan.

Grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook en door wie dan ook, tolereren we niet. We hebben het vaak alleen over pesten, maar grensoverschrijdend gedrag gaat om meer dingen. Grensoverschrijdend gedrag kan allerlei vormen hebben, zoals agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, homo-intimidatie en pesten. In het Protocol Grensoverschrijdend gedrag staat beschreven wat we onder dat gedrag verstaan en hoe we handelen als we het constateren.

Voor de locatie Boermarkeweg is de heer R. Kraakman de antipestcoördinator: r.kraakman@esdalcollege.nl