Esdal NieuwsFAQ

Proefwerken

In de onderbouw worden maximaal zes toetsen per week opgegeven: drie proefwerken en drie schriftelijke overhoringen. Per dag hebben de leerlingen maximaal twee toetsen, waarvan hooguit één proefwerk. Deze regel geldt niet voor toetsweken. De toetsen worden minimaal één week van te voren opgegeven. In de bovenbouw worden de toetsen opgenomen in het PTA dat aan het begin van het jaar wordt uitgereikt. De leerlingen krijgen voor elke toetsperiode tijdig een toetsrooster uitgereikt.